Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Boronów

Kolorowy pasek

Rachunkowość budżetowa i pozabudżetowa

Rachunkowość budżetowa i pozabudżetowa

Odpowiedzialny pracownik:
 Renata Ciborowska, Mzyk Magdalena
 

Kontakt: ul. Dolna 2, 42-283 Boronów

 

e-mail: renatac@boronow.pl , magdam@boronow.pl

 

Tel.: 034 3539 100 w. 15

Zakres obowiązków:

1)     dokonywanie poleceń przelewów z rachunków bankowych,

2)     opracowywanie i sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,

3)     prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetowych,

4)     prowadzenie ewidencji materiałowej,

5)     prowadzenie ewidencji, umarzanie i aktualizacja środków trwałych,

6)     prowadzenie ewidencji pozabilansowej, planów finansowych, dochodów i wydatków,

7)     prowadzenie ewidencji pozabilansowej zaangażowania wydatków budżetowych,

8)     rozliczanie przeprowadzonych inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych,

9)     prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatku VAT,

10)  prowadzenie ewidencji:

a)                   analitycznej,

b)                  syntetycznej,

11)  prowadzenie ewidencji:

a)    wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego,

b)   depozytów,

c)    lokat terminowych,

12)  przekazywanie środków dla jednostek budżetowych oraz dotacji dla instytucji kultury,

13)  prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszy celowych,

14)  windykacja należności budżetowych oraz ze sprzedaży majątku Gminy,

15)  rozliczanie organów jednostek pomocniczych ze środków przekazanych z budżetu Gminy,

16)  rozliczanie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych,

17)  sporządzanie list płac i zasiłków z tytułu ubezpieczenia społecznego pracowników Urzędu,

18)  prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,

19)  przygotowywanie danych o wynagrodzeniach do zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę,

20)  sporządzanie deklaracji miesięcznych podatku dochodowego pracowników Urzędu,

21)  dokonywanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym za pracowników Urzędu

22)  prowadzenie ewidencji zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

23)  dokonywanie zbiorczych i indywidualnych rozliczeń potrąconych składek oraz świadczeń wypłaconych z ubezpieczenia społecznego,

24) dokonywanie zbiorczych i indywidualnych rozliczeń składek na ubezpieczenie zdrowotne,

25)  sporządzanie raportów miesięcznych dla osoby ubezpieczonej oraz doręczanie ich pracownikom Urzędu i innym osobom podlegającym ubezpieczeniu,

26)  sporządzanie deklaracji miesięcznych podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zawartych umów zlecenia i umów o dzieło,

27) sporządzanie informacji dla osób fizycznych o dokonanych wypłatach z tytułu zawartych umów zlecenia i umów o dzieło,

28) opracowywanie sprawozdań finansowych i bilansów Urzędu Gminy,

29) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

30) obsługa kredytów i pożyczek zaciąganych przez Gminę,

31) ewidencja księgowa środków pomocowych z Unii Europejskiej,

32) analiza i nadzór nad planami finansowymi jednostek budżetowych celem ich zgodności z uchwałą budżetową,

33) analiza i nadzór nad opracowywaniem planów finansowych z zakresu zadań administracji rządowej i innymi zadaniami zleconymi Gminie ustawami oraz porozumieniami (umowami) zawartymi pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,

34) nadzór nad rozliczaniem dotacji udzielonych z budżetu instytucjom kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Boronów,

35) nadzór nad rozliczaniem dotacji udzielonych z budżetu Gminy organizacjom pożytku publicznego,

36) przygotowywanie informacji z wykonania budżetu za I półrocze i rok budżetowy,

37) sporządzanie sprawozdań zgodnie z przepisami o sprawozdawczości budżetowej,

ewidencja i rozliczanie Funduszu sołeckiego

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Boronów
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Koczyba
Data wprowadzenia:2007-08-14 13:20:09
Opublikował:Mariusz Koczyba
Data publikacji:2007-08-24 13:15:01
Ostatnia zmiana:2018-08-01 09:45:19
Ilość wyświetleń:3141

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij