Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Boronów

Kolorowy pasek

Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna i inwestycje

Pracownik odpowiedzialny: Irena Przywara, 

e-mail: irenap@boronow.pl
Kontakt: ul. Dolna 2, 42-288 Boronów
Tel.: 034 3539-100 w. 23 

Zakres obowiązków:

 

1)      nadzór nad właściwą eksploatacją, zabezpieczeniem i stanem technicznym administrowanych  obiektów budowlanych  stanowiących zasób komunalny Gminy,

2)      gospodarka zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi własność Gminy,

3)      naliczanie czynszów i opłat eksploatacyjnych,

4)      zarządzanie siecią dróg na terenie Gminy oraz współdziałanie z zarządzającymi innymi drogami w tym m.in.  nadzór nad stanem technicznym, organizacją ruchu,  oznakowaniem pionowym i poziomym,

5)      prowadzenie zimowego i letniego utrzymania dróg, placów i ciągów pieszych administrowanych przez Gminę,

6)      zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności poprzez zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu  oraz innych zanieczyszczeń oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku,

7)      utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych na obszarze gminy

8)      prowadzenie ewidencji dróg gminnych,

9)      przygotowywanie projektów zezwoleń o umieszczaniu reklam i nadzór nad ich prawidłowym ustawieniem,

10)  umieszczanie i utrzymywanie tablic z nazwami ulic i placów,

11)  koordynowanie i nadzorowanie działań w zakresie oświetlenia dróg i ulic,

12)  utrzymywanie zieleni i czystości,

13)  koordynowanie spraw dotyczących komunikacji publicznej,

14)  nadzorowanie stanu sanitarnego obiektów komunalnych,

15)  organizowanie i sprawowanie opieki nad  grobami i cmentarzami wojennymi,

16)   koordynowanie i nadzór działań w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę;

a)      utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowej,

b)      wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej,

c)      odbiór przyłączy wodociągowych,

d)      wymiana i plombowanie wodomierzy,

e)      podejmowanie działań  w zakresie usuwania awarii na sieci wodociągowej,

f)       utrzymywanie sprawności hydrantów i zasuw na sieci wodociągowej,

g)      okresowa kontrola wodomierzy,

17)   prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem wyroków sądowych przez skazanych,

18)   nadzorowanie prac robotników gospodarczych wykonujących prace w zakresie gospodarki komunalnej,

19)  organizowanie i nadzorowanie pracy osób zatrudnionych na stanowisku palacza centralnego ogrzewania w  urzędzie,

20)  opracowywanie rocznych planów remontowych i inwestycyjnych w zakresie rzeczowym   i finansowym,

21)  koordynacja opracowania projektu budowlano-wykonawczego wraz z częścią kosztorysową oraz decyzji o pozwoleniu na budowę,

22)  wykonywanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej;

23)  współpraca z wykonawcami i inspektorami nadzoru celem jak najlepszej  realizacji inwestycji i remontów,

24)  udział w komisjach wprowadzania na budowę i odbioru inwestycji ( w tym odbiorów częściowych i odbioru końcowego),

25)  współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną, Strażą Pożarną, PIP w zakresie uzgodnień oraz przekazania obiektu inwestycyjnego do użytkowania,

26)  rozliczenie rzeczowo – finansowe zadań inwestycyjnych, sporządzanie okresowych analiz, sprawozdań z realizacji umowy,

27)  nadzór nad terminem realizacji umów dot. inwestycji i remontów,

28)  weryfikowanie pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym faktur  i wszelkich operacji związanych z prowadzonymi  inwestycjami i remontami.

 

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Boronów
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Koczyba
Data wprowadzenia:2007-08-14 16:26:05
Opublikował:Mariusz Koczyba
Data publikacji:2007-08-24 13:15:08
Ostatnia zmiana:2018-08-01 09:54:42
Ilość wyświetleń:3465

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij