Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Boronów

Kolorowy pasek

Gospodark nieruchomościami i planowanie przestrzenne

Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne

Odpowiedzialny pracownik:
 Sylwia Piełot

 

Kontakt: ul. Dolna 2, 42-283 Boronów

 

e-mail: sylwiap@boronow.pl 

 

Tel.: 034 3539 100, w. 21

Zakres załatwianych spraw: 

1)   przygotowanie i prowadzenie spraw w zakresie nabycia, zbycia oraz dzierżawy mienia   komunalnego Gminy,

2)   komunalizacja mienia Skarbu Państwa oraz nieruchomości  stanowiących własność osób fizycznych,

3)   przygotowywanie i przeprowadzanie procedury zamiany nieruchomości,

4)   przygotowywanie ofert inwestycyjnych nieruchomości,

5)   przygotowywanie materiałów do skorzystania przez Gminę z prawa pierwokupu,

6)   podejmowanie czynności zmierzających do ustanowienia i aktualizacji prawa  użytkowania wieczystego mienia stanowiącego własność Gminy,

7)   występowanie z wnioskami o zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości Gminy

8)   prowadzenie ewidencji  i przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego,

9)   prowadzenie postępowania wraz z przygotowaniem decyzji w sprawie oddania                 w trwały zarząd nieruchomości oraz naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu, sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych i ujawnianie prawomocnych decyzji w księgach wieczystych,

10)    naliczanie rocznych opłat za użytkowanie wieczyste,

11)    prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowania o podział nieruchomości,

12) prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowania w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości,

13)uczestniczenie przy spisywaniu aktów notarialnych na podstawie pełnomocnictwa,

14)przygotowywanie materiałów i prowadzenie działań zmierzających do sprzedaży lokali komunalnych na wniosek najemców,

15)przygotowywanie procedury związanej  z udzielaniem bonifikat przy zbywaniu nieruchomości,

16)zakładanie hipotek w księgach wieczystych z tytułu rozkładania należności na raty,

17)opiniowanie co do zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wstępnych projektów podziału nieruchomości,

18)prowadzenie postępowania w sprawach scalenia i wymiany gruntów,

19)organizowanie przepisów notarialnych w związku ze zbyciem lub nabyciem nieruchomości na rzecz Gminy,

20)zlecanie robót geodezyjnych oraz wykonywania operatów szacunkowych nieruchomości,

21)przetwarzanie, na podstawie zawartej umowy, danych z  bazy ewidencji gruntów i budynków,

22)ustalanie oznaczenia nieruchomości wg ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów,

23)wydawanie decyzji o podziale geodezyjnym,

24)badanie i ustalanie stanu prawnego nieruchomości, w tym także regulacja stanu prawnego dróg,

25)prowadzenie postępowania z tytułu odszkodowań za grunty przejmowane dla wykonywania zadań własnych Gminy,

26)ustalanie w drodze decyzji i pobieranie jednorazowej opłaty w przypadkach zbywania nieruchomości, której cena wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

27)przygotowywanie spraw związanych z nadawaniem i zmianą nazw ulic i placów oraz nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom położonym na terenie Gminy,

28)przygotowywanie wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego o ujawnienie prawa Gminy w księgach wieczystych dla nieruchomości skomunalizowanych  oraz  o odpisy z ksiąg wieczystych,

29)rejestracja i analiza wniosków o sporządzenie lub zmianę planu,

30)współdziałanie przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego gminy lub zmiany planu,

31)przygotowanie i koordynacja  prac związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków,

32)przygotowywanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

33)wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

34)prowadzenie rejestru wydanych  wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

35)udzielanie informacji o przeznaczeniu terenu na podstawie m.p.z.p. i  na podstawie studium,

   36) współpraca ze Starostwem Powiatowym i Państwowym Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie badania zgodności realizacji pozwoleń budowlanych z decyzjami lokalizacyjnymi i ustaleniami planu miejscowego,

   37) prowadzenie postępowania z tytułu opłat adiacenckich.

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Boronów
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Koczyba
Data wprowadzenia:2007-08-20 14:56:18
Opublikował:Mariusz Koczyba
Data publikacji:2007-08-24 13:15:08
Ostatnia zmiana:2018-06-14 15:00:50
Ilość wyświetleń:3230
Urząd Gminy Boronów
Dolna 2, 42-283 Boronów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij