Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchmości gruntowej

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Aniela Frania, Bogdan Hutsz, Irena Kozak, Barbara Kożuch, Aleksandra Małysa, Grzegorz Mercik, Krystyna Nowak, Teresa Paprotny, Ilona Robok, Antoni Stroba, Marian Ślęzok

NIEOBECNI (4)
Jarosław Gałka, Robert Hucz, Wioleta Lipka, Aleksander Malcher


Głosowanie zakończono w dniu: 5 sierpnia 2019, o godz. 17:36

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2019-08-07 14:10:37