Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Boronowie, przy ul. Wolności, stanowiącej własność Gminy Boronów.

ZA: 10, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (10)
Jarosław Gałka, Bogdan Hutsz, Irena Kozak, Wioleta Lipka, Aleksander Malcher, Aleksandra Małysa, Grzegorz Mercik, Krystyna Nowak, Teresa Paprotny, Antoni Stroba

PRZECIW (1)
Marian Ślęzok

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Aniela Frania, Barbara Kożuch, Ilona Robok

NIEOBECNI (1)
Robert Hucz


Głosowanie zakończono w dniu: 28 października 2019, o godz. 18:16

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2019-10-31 12:30:05