Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 56/X/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów montażu ogniw fotowoltaicznych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Boronów.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Aniela Frania, Jarosław Gałka, Bogdan Hutsz, Irena Kozak, Barbara Kożuch, Wioleta Lipka, Aleksander Malcher, Aleksandra Małysa, Grzegorz Mercik, Krystyna Nowak, Teresa Paprotny, Ilona Robok, Antoni Stroba, Marian Ślęzok

NIEOBECNI (1)
Robert Hucz


Głosowanie zakończono w dniu: 28 października 2019, o godz. 18:19

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2019-10-31 12:30:27